WARUNKI I ZASADY

Ta witryna/aplikacja jest obsługiwana przez zespół nimeagu. W całej witrynie/aplikacji, terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do zespołu nimeagu. nimeagu oferuje tę witrynę/aplikację, w tym wszelkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny/aplikacji dla Ciebie, użytkowniku, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i zawiadomień zawartych tutaj.

Korzystając z naszej witryny/aplikacji i/lub kupując coś od nas, korzystasz z naszych "Usług" i zgadzasz się być związany niniejszymi warunkami i zasadami ("WARUNKI I ZASADY", "Warunki"), w tym dodatkowymi warunkami, zasadami i politykami, które są tutaj wymienione i/lub dostępne przez hiperłącze. Te WARUNKI I ZASADY obowiązują dla wszystkich użytkowników witryny/aplikacji, włączając w to użytkowników przeglądających, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub współtwórców treści. 

Prosimy przeczytać uważnie te WARUNKI I ZASADY przed dostępem lub korzystaniem z naszej witryny/aplikacji. Korzystając z jakiejkolwiek części witryny/aplikacji, zgadzasz się być związany tymi WARUNKAMI I ZASADAMI. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady tego porozumienia, nie możesz uzyskać dostępu do witryny/aplikacji ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te WARUNKI I ZASADY są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych WARUNKÓW I ZASAD.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do aktualnego sklepu, również podlegają WARUNKOM I ZASADOM. Możesz przeglądać najbardziej aktualną wersję WARUNKÓW I ZASAD na tej stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części tych WARUNKÓW I ZASAD poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej witrynie/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z witryny/aplikacji po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na te WARUNKI I ZASADY, nie możesz używać naszych produktów w celu nielegalnego lub nieuprawnionego, ani naruszać w użyciu Usługi żadnych praw w swojej jurysdykcji (włączając, ale nie ograniczając się do, praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnym charakterze.

Naruszenie lub złamanie którychkolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Zrozumiesz, że Twoja treść (nie obejmująca informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana bez szyfrowania i może obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.

Zgadzasz się nie kopiować, powielać, podwajać, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie/aplikacji internetowej, za pośrednictwem której świadczone są usługi, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej.

Nagłówki używane w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie ograniczą ani nie wpłyną w inny sposób na te Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępnione na tej stronie informacje nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest dostarczany wyłącznie w celach ogólnych i nie powinien być uznawany ani używany jako jedyny podstawowy element podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, bardziej dokładnych, bardziej kompletnych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Jakiekolwiek poleganie na materiale znajdującym się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie dla Twojej referencji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie leży w Twojej odpowiedzialności.

 

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zawieszenia Usługi (lub jej części lub zawartości) bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec jakiejkolwiek trzeciej strony za żadne modyfikacje, zmianę cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Pewne produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlenie jakiegokolwiek koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dla dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy wykorzystać to prawo w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub cen produktów podlegają zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, wyłącznie na wyłączną decyzję naszą. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi udostępniona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

 

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH ROZRACHUNKOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Ciebie. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez tego samego klienta, korzystającego z tego samego konta klienta, tego samego karty kredytowej oraz/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub dostawy. W przypadku dokonania zmiany lub anulowania zamówienia, możemy próbować poinformować Cię, kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mailowego i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w chwili złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu przyjmowania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być złożone przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się natychmiast zaktualizować swoje konto oraz inne dane, w tym swój adres e-mailowy oraz numery kart kredytowych i daty ich ważności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów.

 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy udostępniać Ci dostęp do narzędzi osób trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy kontroli ani wpływu.

Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi "w takim stanie", "na tyle, na ile są dostępne" bez żadnych gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.

Każde korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko i według Twojego uznania, a Ty powinieneś upewnić się, że jesteś zaznajomiony z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców osób trzecich.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać TYM WARUNKOM I POSTANOWIENIOM.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od osób trzecich.

Linki do stron osób trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Cię na strony internetowe osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, ani nie udzielamy gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody ani szkody związane z zakupem lub używaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami osób trzecich oraz upewnić się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakiekolwiek transakcje. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.


SEKCJA 9 -KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE WNIOSKI

Jeśli, na nasze żądanie, przesyłasz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursów) lub bez żądania z naszej strony przesyłasz pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, drogą mailową, pocztową, lub w inny sposób (zwane dalej "komentarzami"), zgadzasz się, że możemy, w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób używać w dowolnym medium jakichkolwiek komentarzy, które przekazujesz nam. Nie mamy obowiązku: (1) zachowywać żadnych komentarzy w tajemnicy; (2) płacić odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiadać na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, obrażające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub te WARUNKI I POSTANOWIENIA.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszą żadnego prawa osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, wizerunku lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub inaczej nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych treści, ani żadnych wirusów komputerowych lub innych szkodliwych programów, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznym odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które składasz oraz ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie bierzemy na siebie żadnych zobowiązań za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.


SEKCJA 10 -INFORMACJE OSOBISTE

Twoje przekazywanie informacji osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Okazjonalnie może się zdarzyć, że na naszej stronie internetowej lub w Usłudze znajdują się błędy drukarskie, niedokładności lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów przejazdu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej/aplikacji są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie ponosimy żadnego obowiązku aktualizacji, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej/aplikacji, w tym informacji dotyczących cen, z wyjątkiem wymogów prawa. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej/aplikacji nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej/aplikacji zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.


SEKCJA 12 -ZABRONIONE UŻYTKI

Oprócz innych zakazów określonych w WARUNKACH I POSTANOWIENIACH, zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości w następujących celach: (a) w celu nielegalnym; (b) w celu namawiania innych do popełnienia lub uczestnictwa w jakichkolwiek czynach nielegalnych; (c) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych lub polskich przepisów, zasad, praw lub miejscowych ustaw; (d) w celu naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; (e) w celu nękania, nadużywania, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oszczerstwa, obelgi, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnych powiązanych witryn/aplikacji, innych witryn lub Internetu; (h) w celu zbierania lub śledzenia osobistych informacji innych osób; (i) w celu spamowania, phishingu, pretekstowania, robotów, przeszukiwania lub skrobania; (j) w celu osiągnięcia jakiegokolwiek obscenicznego lub niemoralnego celu; lub (k) w celu ingerowania lub obejścia funkcji zabezpieczeń Usługi lub dowolnych powiązanych witryn/aplikacji, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny/aplikacji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych użytków.SEKCJA 13 -ZWOLNIENIE OD GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie dajemy żadnych gwarancji, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi, będą dokładne lub niezawodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub anulować usługę w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia Cię.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność jej korzystania jest wyłącznie na Twoje ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Ci za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie przez nas oświadczonego) dostarczane "tak jak są" i "na tyle, na ile są dostępne" do Twojego użytku, bez żadnych reprezentacji, gwarancji ani warunków, ani wyraźnych, ani dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków handlowej wartości, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i niestanowienia naruszenia.

 

W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, pracownicy, współpracownicy, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek inne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze szkody jakiejkolwiek natury, w tym, bez ograniczeń, utraty zysków, utraty przychodów, utraty oszczędności, utraty danych, kosztów zastępczych lub jakichkolwiek podobnych szkód, niezależnie od ich podstawy, czy to umownej, deliktowej (w tym zaniedbania), rygoru świadczenia lub innej, wynikającej z korzystania z usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pomocą usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związane z jakimkolwiek sposobem korzystania z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie tylko, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiejkolwiek natury poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub udostępnionej w inny sposób za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostało Ci to wskazane jako możliwe. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.SEKCJA 14 -ZADOŚĆUCZYNIE

Zgadzasz się na zwolnienie, obronę i zwolnienie nas oraz naszej spółki matki, spółek zależnych, partnerów, dyrektorów, pracowników, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników od jakiegokolwiek roszczenia lub żądania, w tym rozsądne opłaty adwokackie, zgłoszone przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z Twoim naruszeniem TYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ lub dokumentów, do których się one odnoszą przez odniesienie, lub Twoim naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.ROZDZIAŁ 15 -DZIELNOŚĆ

W przypadku ustalenia, że którykolwiek z postanowień TYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, takie postanowienie będzie jednak egzekwowalne w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uznawana za odciętą od TYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień.SEKCJA 16 -WYGAŚNIĘCIE

Zobowiązania i odpowiedzialności stron powstałe przed datą wygaśnięcia będą przetrwałe po wygaśnięciu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Te WARUNKI I POSTANOWIENIA obowiązują, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć te WARUNKI I POSTANOWIENIA w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz dłużej korzystać z naszych Usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełniasz, lub podejrzewamy, że nie spełniasz, któregokolwiek warunku lub postanowienia tych WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ, możemy również wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty wypowiedzenia; i/lub w związku z tym możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).SEKCJA 17 -CAŁKOWITA UMOWA

Nieujawnienie przez naszego prawa do wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia tych WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Te WARUNKI I POSTANOWIENIA oraz wszelkie polityki lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub dotyczące Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami i regulują Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, czy to ustne czy pisemne, między Tobą a nami (w tym, lecz nie ograniczając się do, wszelkich poprzednich wersji WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ).

Wszelkie niejasności w interpretacji tych WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ nie będą interpretowane na niekorzyść strony opracowującej.SEKCJA 18 -PRAWO STOSOWANE

Te REGULAMIN i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, będą podlegać i interpretowane zgodnie z prawem Polski.SEKCJA 19 -ZMIANY WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ

Możesz w dowolnym momencie przejrzeć najnowszą wersję WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ według naszego wyłącznego uznania, poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej/aplikacji w celu zapoznania się ze zmianami. Twoje dalsze korzystanie z naszej strony internetowej/aplikacji lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w tych WARUNKACH I POSTANOWIENIACH oznacza akceptację tych zmian.